Informasjon fra styret

Protokoll fra årsmøte 2022

16 medlemmer overvar årsmøtet som ble avholdt 27.mars.
Protokoll fra årsmøtet er vedlagt.

Protokoll fra årsmøtet

Skroll til toppen