Ski

Innkalling årsmøte OIL ski

Skigruppa gjennomfører årsmøte søndag 5.3.kl 2000 på Teams.
Saksliste;
Sak 1; Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2; Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokoll
Sak 3; Årsmelding fra styret i Skigruppa 2022
Sak 4; Regnskap skigruppa 2022
Sak 5; Budsjett skigruppa 2023
Sak 6; Valg
Sak 7; Innkomne saker
Dersom medlemmer ønsker å melde inn saker for årsmøtet må det meldes inn til sv-viken@online.no innen onsdag 2.3 Vel møtt til årsmøte!
Mvh Styret i OIL skigruppa
Link til møtet;
Skroll til toppen