Håndball

Årsmøte håndball

Torsdag 23.mars klokken 18.00 på klubbhuset.

Saker til årsmøte må meldes inn innen 15.03.23 til handball@overhalla-il.com
Sakliste
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste(endringer)
Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to underskrive protokoll
Sak 3. Årsmelding fra styret 2022
Sak 4. Regnskap fra styret 2022
Sak 5. Handlingsplan sesongen 2023-2024
Sak 6. Sportsplan 2023-2024
Sak 7. Styrehonorar
Sak 8. Trenerhonorar
Sak 9. Treningsavgift sesongen 2023/2024
Sak 10. Budsjett 2023
Sak 11. Valg – styre 2023
Sak 12. Innmeldte saker
Skroll til toppen