Informasjon fra styret

ABC for god psykisk helse

Mandag 28.august holdt professor i sosialmedisin Steinar Krokstad seniorforedrag.

Hovedbudskapet i foredraget var hvordan ABC er nøkkelen for god psykisk helse. ABC er et akronym for de engelske ordene «Act», «Belong» og «Commit».

Kort oppsummert handler dette om å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt.

Hvis du holder deg aktiv, fysisk, mentalt, spirituelt eller praktisk, vil du føle deg gladere. Det blir også lettere å håndtere hverdagens utfordringer.

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, så gir det en følelse av å høre til. Å være en del av fellesskapet gir støtte i hverdagen.

Å jobbe for en god sak gir noe å brenne for og være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemmelighet og livsglede.

Steinars presentasjon fra foredraget

Skroll til toppen