Fotball

Idrettsstipend 2024

I handlingsplanen til Overhalla idrettslag slås det fast at klubben ønsker å satse på å få fram utøvere som kan hevde seg både nasjonalt og internasjonalt i sine idretter.

Overhalla idrettslag vil også bidra økonomisk for at det skal være mulig å satse for å bli best mulig i en idrett, men fortsatt tilhøre OIL. Det settes derfor av en årlig post som kan brukes til å dele ut stipend både til utøvere og trenere. Styret foreslår hvert år en totalsum på hvor mye penger hovedlaget kan bruke på stipender til lag og enkeltutøvere som har nådd et høyt nivå i sin idrett. Stipend skal være en egen post i budsjettet heretter, og behandles derfor av årsmøtet. Styrets forslag for 2024 er en totalpott på kr. 100.000, -. Hvorav inntil 70.000, – avsettes til ordinært stipend og inntil 30.000, – til motivasjonsstipend for yngre utøvere og lag.

Søknadsfristen for alle typer stipend er 19.november, og styret vedtar utdeling på styremøte 21.november. 

Søknaden skal inneholde:

En presentasjon av utøver / lag / trener

Tidligere prestasjoner

En trenings- og konkurranseplan for kommende sesong

Målsettninger for kommende sesong

Søknaden kan også gjerne inneholde:

En langsiktig trenings- og konkurranseplan

Skroll til toppen