Cheerleading

Sakliste årsmøte OIL Cheerleading Vikings

Velkommen til årsmøte i OIL Cheerleading Vikings tirsdag 13.februar kl 19:00-20:00 på klubbhuset
Sakliste
1. Godkjennelse av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av medlemmer i styret
4. Informasjon fra styret
– Gjennomgang av Sportsplan 2024-2025
– Regnskap og økonomi
– Dugnader
– Konkurranser
– Årshjul 2023-2024
5. Eventuelt
Velkommen
-Styret i OIL cheerleading Vikings-
Skroll til toppen