Cheerleading

Årsmøteprotokoll OIL Cheerleading Vikings 2024

13.februar gjennomførte OIL Cheerleading Vikings årsmøte på klubbhuset. Ni deltakere deltok på møtet der det blant annet ble valgt ny leder etter at Maia Engblom sa takk for seg etter fem år. Maia har vært med helt siden oppstart av gruppa, og vi takker henne for suveren innsats som leder. Gisken Amdal Moa er ny leder, hun har i flere år vært engasjert i miljøet, og det siste året har hun vært leder for arrangement. Vi ønsker henne og de andre nyvalgte styremedlemmene lykke til.

Årsmøteprotokoll OIL Cheerleading Vikings 2024 – signert

Skroll til toppen