Informasjon fra styret

Årsmøteprotokoller

Årsmøteprotokollene fra årsmøtene i OIL ski, håndball og cheerleading er tilgjengelig i dokumentarkivet.

Protokoll fra de andre årsmøtene legges også ut der etter at møtene er gjennomført.

Skroll til toppen