Mitt Varsel

I Overhalla idrettslag skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Overhalla idrettslag tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.
Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.
Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer.
Du kan lese mer om temaer du kan varsle om.

Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.
Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Hvor / til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle våre varslingssaker gjennom løsningen Mitt Varsel. Når et varsel sendes inn er det daglig leder som er den som vil ta imot varslet og administrere dette.

Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli mottatt av administrator og bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker som vil håndtere saken fra start til slutt. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen.

Portal for å varsle om kritikkverdige forhold

https://portal.mittvarsel.no/v/nif

Lenker

Skroll til toppen