Politiattest

Alle som jobber med barn og unge må søke om, og framvise politiattest.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Alle som har tillitsverv i OIL må framvise godkjent attest. Attest søkes det om digitalt, via denne lenken https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Bekreftelse på formål med attest må vedlegges søknaden. Den ligger i dokumentarkivet på denne nettsiden og er også vedlagt i artikkelen. Du kan også få papirversjon av denne på klubbhuset.

Politiattest, kan ikke være eldre enn tre måneder gammel, framvises daglig leder som dokumenterer at du har levert attest.

Har du spørsmål, kontakt Dan Kåre på telefonnummer 95 76 56 82 eller e-post: post@overhalla-il.com

Skroll til toppen